7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

W jakich sytuacjach może dojść do ograniczenia władzy rodzicielskiej?

Ograniczenie praw rodzicielskich

Sytuacje, w których dochodzi do ograniczenia władzy rodzicielskiej, są zawsze bardzo trudne i traumatyczne dla dziecka, często jednak decyzja o ograniczaniu praw rodzicielskich jest nieunikniona. Drastyczne postanowienia wynikają zazwyczaj z nieumiejętności sprawowania przez obydwojga lub jednego z rodziców władzy rodzicielskiej, czyli utrzymania nad dzieckiem należytej pieczy i wychowywania go z uwzględnieniem dobra dziecka oraz dobra społecznego. Sprawdź, w jakich sytuacjach może dojść do ograniczenia władzy rodzicielskiej.

Kiedy sąd może ograniczyć władzę rodzicielską?

Władzę rodzicielską najczęściej ogranicza sąd w sytuacji, gdy:

  • zagrożone jest dobro dziecka,
  • rodzice nie radzą sobie z obowiązkami wychowawczymi z powodu trudności życiowych.

W takim przypadku skierowanie dziecka do rodziny zastępczej jest ostatecznością. Zazwyczaj sądy, aby pomóc rodzinie, zalecają terapię rodzinną oraz nakazują wdrożenie odpowiedniego postępowania względem dziecka. Sąd może również przydzielić rodzinie stały nadzór kuratora sądowego lub skierować małoletniego na zajęcia w instytucji, sprawującej pieczę nad trudną młodzieżą.

Gdy o ograniczenie władzy rodzicielskiej występuje jedno z rodziców

Drugą sytuacją, w której może dojść do ograniczenia władzy rodzicielskiej, jest rozstanie, rozwód lub separacja rodziców. Wówczas na wniosek jednego z rodziców sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej wyłącznie jednemu z rodziców, drugiemu ograniczając jej wykonywanie do określonych czynności w stosunku do dziecka. W drastycznych przypadkach, gdy powodem separacji była na przykład przemoc jednego z opiekunów wobec dziecka i małżonka, sąd może władzę rodzicielską wobec takiego opiekuna ograniczyć całkowicie. Jeśli natomiast rodzice są zgodni co do kwestii wychowania dziecka i doszli samodzielnie do porozumienia w zakresie sprawowania pieczy nad nim, jego edukacji, leczenia, organizowania czasu wolnego czy sposobu utrzymywania z dzieckiem kontaktów, sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom.

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej składa się w sądzie rejonowym, właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka. Należy szczegółowo opisać w nim sytuację i przedstawić powody, dla których miałoby nastąpić ograniczenia władzy rodzicielskiej drugiemu z rodziców. Jeśli czujecie Państwo, że z jakiś istotnych powodów władza rodzicielska powinna zostać odebrana Państwa partnerowi lub partnerce, nasza kancelaria pomoże Państwu napisać odpowiedni, dobrze i merytorycznie uargumentowany wniosek.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds