7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Skład masy spadkowej?

masa spadkowa

Podział spadku jest zawsze trudnym zadaniem, nawet w najzgodniejszych rodzinach. Czasami problematyczne może okazać się wykazanie, co w ogóle wchodzi w skład masy spadkowej. Czym dokładnie jest spadek i jakie są jego główne składniki? Tym zagadnieniem zajmiemy się w dzisiejszym wpisie.

Spadek według prawa

Zgodnie z prawem spadek to ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego o charakterze cywilnoprawnym. Do masy spadkowej nie zalicza się więc tylko rzeczy materialnych, ale również prawa i obowiązki zmarłej osoby. Oczywiście składnikami masy spadkowej są prawa własności do nieruchomości i rzeczy ruchomych, użytkowanie wieczyste, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, służebności gruntowe, hipoteka i zastaw z wierzytelnością, które ją zabezpieczają, ale też roszczenia (np., windykacyjne) oraz prawa i obowiązki związane ze stosunkiem sąsiedztwa. Do masy spadkowej włącza się autorskie prawa majątkowe, prawa patentowe, a także wierzytelności wynikające ze stosunków umownych bezpodstawnego wzbogacenia się oraz czynów niedozwolonych. Jeśli zmarły przed śmiercią pracował na etacie, spadkobiercy mogą odziedziczyć niewypłacone wynagrodzenie za pracę, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, prawo do odszkodowania za wypadek przy pracy, a także, co ciekawe, prawo pracownika do nieodpłatnego nabycia akcji. Trzeba pamiętać o tym, że w skład masy spadkowej wchodzą też niespłacone pożyczki, kredyty i inne zobowiązania.

Jak ustala się masę spadkową?

Bywa, że sprawy spadkowe trwają dość długo. Gdy nie jest wiadomo, co dokładnie pozostawił po sobie spadkobierca, spis inwentarza musi przeprowadzić komornik lub inny organ wskazany przez sąd. Sąd wydaje też postanowienie o ustaleniu masy spadkowej, na wniosek spadkobiercy, osoby uprawnionej do zachowku lub wykonawcy testamentu. Spadkobierca, który otrzymał darowiznę od spadkodawcy za jego życia, musi wliczyć ją do masy spadkowej, o ile jej przekazanie miało miejsce na mniej niż 10 lat przed otwarciem spadku. Spadkodawca może wskazać w testamencie, kto powinien zarządzać pozostawionym przez niego majątkiem aż do jego podziału.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds