7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Jak uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie?

rozwód

Rozwód jest niezwykle trudnym momentem w życiu, który spotyka małżeństwa o różnym stażu. Przyczyny wniesienia pozwu mogą być różne, dlatego wyrok może nastąpić bez orzekania o winie (tylko jeśli oboje małżonkowie wyrażą na to zgodę), z orzeczeniem winy jednego z małżonków lub z  orzeczeniem winy obu stron. Procedura związana z rozwodem, gdy jedno z małżonków wnosi o orzeczenie winy drugiego, jest skomplikowana. Zwykle domniemany winny nie godzi się z decyzją współmałżonka, przez co sprawa rozwodowa trwa dłużej.

W jakich sytuacjach warto wnieść pozew o rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie niesie za sobą poważne konsekwencje, dlatego warto przemyśleć tę decyzję. Podstawową przesłanką do jego udzielenia jest rozpad życia małżeńskiego. Rozumie się przez niego rozpad więzi ekonomicznych między mężem i żoną (na przykład miejsce zamieszkania, wspólne decydowanie o wydatkach lub zaspokajanie potrzeb życiowych), a także więzi emocjonalnych. Przyczynami pozwów są najczęściej niedochowanie wierności małżeńskiej, nadużywanie alkoholu bądź inne uzależnienie (na przykład hazard), stosunek domniemanego winnego do członków rodziny (na przykład dzieci) albo zbyt duże różnice charakterów. Istotne jest, że stwierdzenie winy może nastąpić tylko wówczas, gdy zachowanie małżonka będzie zawinione, czyli uzależnione od jego woli. Nie nastąpi to zatem na przykład, gdy poważnie zachorował (psychicznie lub fizycznie), co doprowadziło do rozpadu małżeństwa. Zachęcamy Państwa to skontaktowania się z naszą kancelarią prawną celem doprecyzowania, czy sytuacja, w jakiej się znaleźliście, pozwala na wniesienie pozwu z orzeczeniem o winie.

Jak długo trwa taka sprawa rozwodowa?

Sprawa sądowa dotycząca rozwodu z orzekaniem o winie trwa znacznie dłużej niż ta, w której winy się nie ustala. Wiąże się ona z przesłuchaniem wielu świadków i przeprowadzeniem stosownego postępowania dowodowego. Z uwagi na tak złożone czynności taka sprawa może trwać nawet kilka lat, jednak biorąc pod uwagę indywidualne podejście do każdego przypadku, czas ten może być różny. Najważniejszą korzyścią z rozwodu z orzeczeniem o winie jest możliwość otrzymania alimentów ze względu na pogorszenie sytuacji materialnej po rozwodzie, nawet jeśli poszkodowana strona nie znajdzie się w niedostatku. Aby przeanalizować możliwość ich otrzymania oraz otrzymać wsparcie w całym procesie rozwodu, zapraszamy Państwa do kontaktu z naszą kancelarią adwokacką.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds