7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Czy długi są dziedziczone?

długi dziedziczenia

Dziedziczenie długów dla wielu jest pojęciem dość nieprecyzyjnym. Czy w przypadku śmierci jednego z członków rodziny zobowiązani będziemy do spłaty jego zadłużenia? W jakich przypadkach ta czynność będzie nas dotyczyć? Dziedziczenie spadku związane jest często również z niespłaconymi pożyczkami lub innymi rozliczeniami, z których dłużnik się nie wywiązał. Dowiedzmy się, co oznacza to pojęcie i jak dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza może nam pomóc w przypadku dziedziczonych długów.

Co właściwie oznacza dziedziczenie długów?

W Polsce spadek możemy odziedziczyć na podstawie ustawy lub testamentu. Należy jednak pamiętać o tym, że niepoprawnie sporządzony testament (na przykład: pozbawiony podpisu) jest dokumentem nieważnym. Natomiast dziedziczenie na podstawie ustawy (inaczej: dziedziczenie ustawowe) ma miejsce wtedy, gdy żaden ważny testament nie został spisany (jako pierwsze dziedziczą dzieci oraz małżonek zmarłego). Spadek dzieli się na pasywa (długi) oraz aktywa (samochody, meble, nieruchomości, gotówkę). Spadkobierca, nabywając go może zdecydować się na jego pełne przyjęcie (czyli zarówno aktywa, jak i pasywa), przyjąć spadek z dobrodziejstwem jego inwentarza (taka decyzja pozwala spadkobiercy na odziedziczenie wyłącznie tych długów zmarłego, które równać się mogą maksymalnie wysokości aktywów, jakie odziedziczył, a nie całego zadłużenia) lub całkowicie odrzucić spadek.

W wielu przypadkach pomocne okażą się profesjonalne porady prawne skupiające się na problemach z dziedziczeniem. Dzięki nim będziemy w stanie precyzyjnie określić, w jakiej sytuacji prawnej się znaleźliśmy oraz jakie rozwiązanie w danym przypadku okaże się najkorzystniejsze. Ile czasu mamy na określenie swojego stanowiska w sprawie spadku? 6 miesięcy liczone od momentu, w którym zostaliśmy poinformowani o jego otrzymaniu. Czy przyjmiemy spadek w całości, z dobrodziejstwem jego inwentarza, czy zdecydujemy się go odrzucić, zobowiązani będziemy do złożenia oficjalnego oświadczenia (przed sądem lub notariuszem). Jeśli go nie złożymy, zostanie nam przypisany spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Długi a obowiązek alimentacyjny

Obowiązek alimentacyjny traci swoją ważność wraz ze śmiercią osoby, na którą został nałożony. Niemniej jednak jeśli dłużnik nie wywiązał się ze swoich zobowiązań i pozostawił niespłacone długi alimentacyjne, to te przechodzą na spadkobiercę jego spadku. W przypadku, gdy taki dług powstał nie wobec wierzyciela, a wobec funduszu alimentacyjnego, takie zobowiązanie zostanie umorzone. Jeśli zaś spadkobiercą jest dziecko zmarłego, któremu przyznano wcześniej alimenty, taka osoba również nie musi regulować powstałego długu. Raz jeszcze należy zaznaczyć, że obowiązek alimentacyjny sam w sobie nie jest dziedziczony, z racji na to, że alimenty zalicza się do grupy obowiązków osobistych – a dziedziczymy jedynie obowiązki oraz prawa majątkowe.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds