7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Od czego zależy wysokość odszkodowania za szkodę górniczą?

odszkodowanie

Głębinowe wydobywanie węgla kamiennego powoduje powstawanie w górotworze pustych przestrzeni, co wpływa m.in. na stabilność gruntu oraz stan techniczny zlokalizowanych na nim zabudowań. Prace górnicze wiążą się więc z zagrożeniem dla mieszkańców terenu, na którym są prowadzone. W przypadku stwierdzenia szkód górniczych trzeba starać się o wypłatę odszkodowania. Wyjaśniamy, od czego zależy jego wysokość i co zrobić, gdy kopalnia nie chce go wypłacić.

Co decyduje o wysokości odszkodowania za szkodę górniczą?

Kluczowa w przypadku ustalania wysokości odszkodowania jest kategoria szkody. Kategorie szkód górniczych oznaczane są cyframi rzymskimi od I do V, gdzie kategoria I oznacza najniższy, a kategoria V najwyższy stopień zniszczeń. Oprócz kategorii szkody górniczej na wysokość odszkodowania ma wpływ także sposób zabezpieczenia budynku, który został wzniesiony w obrębie terenu górniczego. Nie dotyczy to budynków, które zostały wzniesione przed rozpoczęciem prac górniczych. Co więcej, wysokość odszkodowania zależy także od umotywowania zasadności jego wypłacenia i zgromadzonych dowodów, które potwierdzą, że pojawiające się problemy mają związek z pracami górniczymi. Staranie się o wypłatę odszkodowania za szkody górnicze często kończy się procesem cywilnym. Doradzamy naszym klientom wybór najlepszego wyjścia z trudnej sytuacji oraz pomagamy m.in. w uzyskaniu zwrotu kosztów związanych z naprawą lub rozbiórką budynków.

Szkody górnicze w praktyce

Prace wydobywcze wpływają na stabilność gruntów. Skutkuje to pojawieniem się osuwisk, niecek oraz zaburzeniem stosunków wodnych. Ingerencja w górotwór nie pozostaje bez wpływu na życie mieszkańców terenu, na którym prowadzone są prace górnicze. Pękające fundamenty, stropy i ściany oraz przechylające się budynki to bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia. Nie mniej problematyczna jest uprawa roli na terenach górniczych. Zaburzenia stosunków wodnych utrudniają naturalne nawadnianie pól, co skutkuje zmniejszonymi plonami.

Kto odpowiada za szkody górnicze?

Za szkody spowodowane przez górnictwo odpowiadają kopalnie, jednak nie zawsze możemy skutecznie dochodzić swoich praw. Kopalnie uchylają się od wypłaty odszkodowań, tłumacząc ten fakt m.in. brakiem osób odpowiedzialnych za powstałe szkody oraz nieprawidłowym zabezpieczeniem budynków. Jeżeli niemożliwe jest ustalenie przedsiębiorcy odpowiedzialnego za szkody oraz nie ma jego prawnych następców, wypłatą odszkodowania powinien zająć się Skarb Państwa.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds