7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Wybór formy działalności gospodarczej. Co wziąć pod uwagę?

prowadzenie działalności

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami osoba, która decyduje się na założenie działalności gospodarczej, może wybrać jedną z wielu jej form zbliżonych do występujących w innych krajach w Unii Europejskiej. Różnice dotyczą między innymi kwestii formalnych, miejsca założenia działalności, sposobu reprezentacji oraz potrzeby posiadania kapitału początkowego.

Formy działalności gospodarczej

W Polsce obowiązuje zasada swobody w  zakresie podejmowania decyzji o założeniu działalności gospodarczej. Każdy na równych prawach  ma możliwość podjęcia działalności gospodarczej według swojego uznania. Warto dodać, że istnieje kilka form prawnych, w ramach których mogą funkcjonować przedsiębiorstwa. Są to kolejno jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka kapitałowa, która dzieli się na spółkę kapitałową z ograniczoną odpowiedzialnością i  spółkę kapitałową spółkę akcyjną oraz spółka osobowa w ramach, której wyróżniamy spółkę jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną. Każda z wymienionych form charakteryzuje się innymi wymogami formalnymi, zakresem działalności oraz składem osobowym.

Popularne formy prowadzenia działalności gospodarczej

Wiele osób fizycznych, które decydują się założenie działalności gospodarczej, wybiera formę indywidualnej działalności, co stanowi na chwilę obecną zdecydowaną większość wszystkich przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce. Prowadzenie tego typu działalności może odbywać się w ramach zrzeszenia przynajmniej dwóch podmiotów, których celem jest prowadzenie działalności zarobkowej. Ten typ zrzeszenia nazywamy spółką cywilną. Inną popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce są spółki handlowe. Tego typu działalność może być założona w celach zarobkowych przez przynajmniej dwie osoby na podstawie umowy. Określa ona wspólny cel działalności, wniesiony wkład finansowy przez każdą ze stron, a jej funkcjonowanie wymaga powołania statutu spółki. W spółkach osobowych najważniejsze są osoby powołujące do funkcjonowania przedsiębiorstwo, ich kwalifikacje i wykonywana praca. W spółkach kapitałowych z kolei najważniejszą kwestią jest kapitał umożliwiający jej funkcjonowanie. Wspólnicy ryzykują w tym przypadku wniesionym wkładem finansowym, którego nie odzyskają w przypadku zamknięcia działalności.

Wybór formy działalności gospodarczej

Decyzja o wyborze działalności gospodarczej wymaga ścisłego dookreślenia rodzaju prowadzonej działalności, jej skali, odpowiedzialności inwestora oraz zakresu zaangażowania się w prowadzenie spraw, a także możliwości pozyskania kapitału. Bez tego trudno będzie podjąć satysfakcjonującą decyzję w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Ponieważ każda z wymienionych form działalności różni się względami formalnymi, warto przed podjęciem ostatecznej decyzji skontaktować się ze specjalistą, który na podstawie przeprowadzonej rozmowy z potencjalnym inwestorem doradzi najkorzystniejszą formę prowadzenia działalności gospodarczej.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds