7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Różnice miedzy kolizją a wypadkiem w kontekście odszkodowań

kolizja na drodze

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje zdarzeń drogowych: kolizje i wypadki. Różnice między nimi uwidaczniają się nie tylko pod względem skali uszkodzeń pojazdów i ryzyka dla uczestników zdarzenia, ale przede wszystkim w kwestii ubiegania się o odszkodowanie komunikacyjne. O ile w potocznym rozumieniu często pojawiają się problemy z jednoznacznym zdefiniowaniem kolizji i wypadku, o tyle podczas zgłaszania szkody ubezpieczycielowi należy zachować precyzję.

Jakie są różnice między kolizją a wypadkiem?

O kolizji (potocznie zwanej stłuczką) można mówić wtedy, gdy w wyniku zdarzenia drogowego nikt nie doznał obrażeń ciała, a jedyną konsekwencją są zwykle uszkodzenia pojazdu lub pojazdów. W tym przypadku dochodzi wyłącznie do strat materialnych, a więc zniszczenie auta, ogrodzenia, znaku drogowego itp. W bardzo wielu takich przypadkach nie ma potrzeby wzywania policji, szczególnie gdy dochodzi do tzw. szkód parkingowych. Zdarzają się one stosunkowo często i rozstrzygane są poprzez spisanie oświadczenia o zdarzeniu – jeśli uczestnicy są zgodni co do przyczyn i przebiegu kolizji. Jeśli jednak doszło do stłuczki z udziałem osoby pod wpływem alkoholu lub sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, należy wezwać policję.

Wypadek drogowy to zdarzenie, w którym co najmniej jeden uczestnik został ranny lub odniósł śmiertelne obrażenia na miejscu. Ma więc zdecydowanie bardziej groźniejszy charakter niż kolizja i klasyfikowany jest jako przestępstwo spowodowane naruszeniem zasad bezpieczeństwa ruchu. Konieczne jest wezwanie policji – nawet w sytuacji, gdy sprawca nie czuje się odpowiedzialny, a ofiary tego nie wymagają. Do obowiązków policji należy m.in. zabezpieczenie śladów.

Kolizja i wypadek w świetle prawa

  • Kolizja w prawie traktowana jest jako wykroczenie, a kwestie z nią związaną reguluje art. 86 Kodeksu wykroczeń. Osoba odpowiedzialna za “spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym” podlega karze grzywny.
  • Wypadek klasyfikowany jest jako przestępstwo, do którego dochodzi w wyniku zderzenia się pojazdów, czego konsekwencją jest naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia poszkodowanego trwający dłużej niż 7 dni. Kwestie z tym związane regulowane są przez art. 177 Kodeksu karnego.

Kolizja i wypadek a odszkodowanie

Zarówno w przypadku kolizji, jak i wypadku, poszkodowani mają prawo dochodzić swoich roszczeń odszkodowawczych, w tym roszczeń o zadośćuczynienie, od ubezpieczyciela lub samego sprawcy. Oczywiście wypadek, czyli przestępstwo, wiąże się ze zdecydowanie bardziej surową karą dla sprawcy. Co ważne, odszkodowanie komunikacyjne przysługuje nie tylko kierowcy, ale również pasażerom uczestniczącym w wypadku.

W przypadku kolizji osoby poszkodowane mają czas na zgłoszenie szkody z OC sprawcy do 3 lat. Jeśli doszło do wypadku, zgłoszenie szkody może nastąpić nawet w ciągu 20 lat od wystąpienia zdarzenia.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds