7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Jakie zdarzenia nie kwalifikują się jako wypadek przy pracy?

ranny pracownik magazynu

Za wypadek przy pracy uznaje się nagłe zdarzenie, które wywołane zostało przyczyną zewnętrzną powodującą uraz lub śmierć. Istotne jest, że do tego typu zdarzenia musi dojść w związku z wykonywaną pracą, a więc gdy wykonywane były przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy (z poleceniem lub bez polecenia przełożonego). Zgodnie z definicją za wypadek przy pracy może mieć miejsce wyłącznie w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. Regulacje te określone są w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1773, z późn. zm.). Aby zdarzenie mogło zostać zakwalifikowane jako wypadek przy pracy, koniecznie jest spełnienie wszystkich powyższych warunków.

Jakie zdarzenia nie są kwalifikowane jako wypadek przy pracy?

O wypadku przy pracy nie można mówić wówczas, gdy w momencie zdarzenia doszło do zerwania związku z pracą. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy pracownik bez uzasadnienia nie wykonuje obowiązków zawodowych. W praktyce oznacza to, że powyższe przepisy nie obowiązują, jeśli w danym dniu pracownik nie świadczył pracy, a więc pozostał w domu w związku z chorobą lub nie został dopuszczony na stanowisko z uwagi na pozostawanie w stanie nietrzeźwym.

O ewentualne odszkodowanie za wypadek w pracy nie można się ubiegać również wówczas, jeśli do zdarzenia doszło z winy pracownika, np. z powodu nieprzestrzegania zasad BHP.

Kontrowersje wokół wypadków przy pracy

Najwięcej kontrowersji budzą wypadki, które wydarzyły się podczas przerwy od wykonywania obowiązków. Dotyczy to zdarzeń, które miały miejsce w warunkach, gdy poszkodowany bezpośrednio nie świadczył pracy, ale wykonywał inne czynności mające na celu zaspokojenie własnych potrzeb. Przykładowo, do uszczerbku na zdrowiu doszło w drodze do sklepu w celu zakupu produktów do spożycia podczas przerwy, skaleczenie przy zmywaniu naczyń po posiłku itp. Problem ten od lat wzbudza wiele kontrowersji.

Jednocześnie zgodnie z wyrokami wydanymi przez Sąd Najwyższy stwierdzić można, że za wypadek przy pracy nie można uznać zdarzenia, które nie było bezpośrednio związane z wykonywaniem poleceń służbowych. Jeżeli więc zatrudniony opuszcza zakład pracy w celach prywatnych, to nie można mówić o ewentualnych wypadku przy pracy.

Jeśli potrzebujesz porad prawnych lub profesjonalnego wsparcia w zakresie odszkodowania za wypadek przy pracy, zapraszamy do skorzystania z usług naszej kancelarii.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds