7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Za wylot po czasie należą się pieniądze

Odszkodowanie za opóźniony lot

W związku z nadejściem sezonu urlopowego, zwiększoną liczbą podróżnych, częściej pojawiają się opóźnienia w podróżach lotniczych. Pasażerowie zwykle niestety nie mają świadomości swoich praw związanych z opóźnionym lotem, nie wiedzą jak postępować ani także czego mogą wymagać od przewoźnika lotniczego.

Prawa pasażerów reguluje rozporządzenie nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 roku ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.

Jakie odszkodowanie za opóźniony lot?

Ważną kwestią, którą pasażerowie muszą brać pod uwagę i o której muszą pamiętać to kwestia, iż omawiane przepisy znajdują zastosowanie do osób odlatujących z lotniska na obszarze Unii Europejskiej oraz do osób odlatujących z lotniska w kraju trzecim (spoza Unii) i lądujących w państwie członkowskim. Rozporządzenie przyznaje pasażerom uprawnienia związane z następującymi przypadkami:

 • odmowy przyjęcia na pokład wbrew woli pasażera;
 • odwołania lotu;
 • opóźnienia lotu.

 

W tych sytuacjach pasażerowie mają uprawnienie do otrzymania odszkodowania w wysokości:

 • 250 euro dla wszystkich lotów o długości do 1500 kilometrów;
 • 400 euro dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1500 kilometrów do 3500 kilometrów;
 • 600 euro dla wszystkich innych lotów.

 

Należy pasażerom zwrócić uwagę na okoliczność, iż odległość, o której mowa w rozporządzeniu przy jej określaniu, to odległość od miejsca wylotu do ostatniego celu lotu.

W sytuacji wypłaty odszkodowania przez przewoźnika lub wywiązania się przez przewoźnika z innego zobowiązania (np. zapewnienia alternatywnego sposobu podróży) rozporządzenie nie narusza praw pasażerów do dochodzenia dalszego odszkodowania. W polskim systemie prawnym pojęcie szkody jest regulowane przez przepis kodeksu cywilnego, zgodnie z treścią, którego szkoda majątkowa występuje w dwóch postaciach:

 • rzeczywista strata,
 • utracone korzyści.

 

Uprawnienia podróżnych

Poszkodowany pasażer może domagać się naprawienia szkody przez przewoźnika także w przypadku utraconych korzyści, co jednakże wymaga starannego udowodnienia przez pasażera, a także określenia wysokości hipotetycznych korzyści, które zostały utracone. Przewoźnik lotniczy, zgodnie z treścią rozporządzenia ma obowiązek informowania pasażerów o przysługujących im prawach, określonych w rozporządzeniu.

Pasażerom oprócz odszkodowania pieniężnego przysługuje tzw. prawo opieki, czyli, przewoźnik jest obowiązany zapewnić pasażerowi wyżywienie czy też możliwość skorzystania z telefonu lub faksu, niezależnie od przyczyny i gdy opóźnienie lotu wynosi:

 • dwie lub więcej godzin w przypadku lotów o długości do 1500 km;
 • trzy lub więcej godzin w przypadku lotów wewnątrz Unii Europejskiej na dystansie powyżej 1 500 km;
 • trzy lub więcej godzin w przypadku lotów innych niż wewnątrz Unii o długości pomiędzy 1500 km a 3500 km,
 • cztery lub więcej godzin w przypadku lotów o długości powyżej 3500 km.

 

Dodatkowo w sytuacji, jeżeli wylot jest opóźniony o więcej niż pięć godzin to wówczas pasażer, może zrezygnować z podróży i przewoźnik obowiązany jest zwrócić mu w terminie siedmiu dni całkowity koszt biletu. Pasażerowie muszą wziąć pod uwagę okoliczność, iż odszkodowanie jest nienależne, jeżeli opóźnienie zostało spowodowane siłą wyższą, np. pogoda i panujące warunki atmosferyczne uniemożliwiają ruch samolotów.

Pasażerom przysługuje szeroki wachlarz uprawnień w związku z opóźnionym lotem, jednakże należy pamiętać o tych uprawnieniach i w miarę możliwości dobrze udokumentować okoliczność i fakt opóźnienia lotu, gdyż linie lotnicze podejmują próby obrony przed wypłacaniem odszkodowań, odmawiając jej wypłaty, gdyż pasażer nie potrafi udowodnić opóźnienia lotu, a także jego zakresu.

Artykuł ukazał się w dzienniku 'Rzeczpospolita' w dniu 06.07.2018 r.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds